Licznik energii 1-Fazowy 5/100A 230V RS485
Licznik energii 1-Fazowy 5/100A 230V RS485
Licznik energii 1-Fazowy 5/100A 230V RS485
Licznik energii 1-Fazowy 5/100A 230V RS485

Licznik energii 1-Fazowy 5/100A 230V RS485

analiza parametrów sieci

1 dzień
2018-03-27
269,37 zł

(269,37 zł szt.)

Brutto
Ilość

Indeks: LE-01MP

Z analizą parametrów sieci. Zdalny odczyt. Jednofazowy.
Port RS-485 + Modbus RTU.

LE-01MP jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim.

Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485.

 

Typ jednofazowy
Porty RS-485
Protokół komunikacyjny MODBUS RTU
Napięcie odniesienia 230 V AC
Prąd bazowy 5 A
Prąd maksymalny 100 A
Minimalny prąd mierzony 0,02 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W
Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh
Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh
Sygnalizacja sczytywania LED czerwona
Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm²
Temperatura pracy -20÷65°C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20

Mierzone wartości

Energia czynna  - AE+ [kWh]
Napięcie fazowe  - U [V]
Prąd fazowy  -  I [A]
Częstotliwość  -  F [Hz]
Temperatura układu wskaźnika - T [°C]

Działanie

Wskaźnik LE pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia dokonuje precyzyjnego pomiaru ilości pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest poprzez miganie diody LED (1000 i/kWh).  Dodatkowo wskaźnik dokonuje pomiaru parametrów sieci zasilającej oraz temperatury własnej układu. Wartości wskazywane są cyklicznie na wyświetlaczu LCD. Zmiana parametru następuje co 3 s.
Wielkości wskazywane: energia czynna (0.1 kWh);  napięcie (0,1 V); natężenie prądu (0,1A).
Wyświetlacz jest aktywny przy załączonym zasilaniu wskaźnika. Przy braku  zasilania można dokonać czasowego (30 s) podglądu wskazań pobranej energii [kWh] przyciskając przycisk PRESS.
Komunikacja ze wskaźnikiem pracującym jako urządzenia typu SLAVE odbywa się zgodnie ze standardem Modbus RTU przez port szeregowy RS-485. Odczytane wartości rejestrów po przeliczeniu dają wyniki zgodne ze wskazaniami na wyświetlaczu wskaźnika. Każdy ze wskaźników identyfikowany jest poprzez unikalny adres nadawany przez użytkownika.


      

Uwaga!

Wskaźnik posiada możliwość plombowania  osłon zacisków  wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.

Licznik oznakowany jest indywidualnym numerem fabrycznym umożliwiającym jednoznaczną jego identyfikację. Oznakowanie jest nieusuwalne (grawer laserowy).
 

Program serwisowy

LE Config
Program umożliwia testowy odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów licznika.

Komunikacja PC-LE za pomocą konwertera USB WE-1800-BT

MeternetPRO

Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołem Modbus RTU. Aplikacja  jest integralną częścią programu Excel. Odczytane dane przedstawiane są w tabeli programu. Dane można dowolnie kształtować zgodnie z programowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami a aplikacją realizowana jest po sieci RS-485 lub sieci lokalnej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci lokalnej. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją web'ową (stroną internetową). Dostęp do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej lub innych rejestrowanych wartości narastających, np. zużycia wody, ciepła, itp. Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (przedziałach czasowych). Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Moduł pozwala na tworzenie wielu indywidualnych i równolegle pracujących raportów.

Typ licznika
1-fazowy
Zgodny z MID
NIE
Nowy produkt