Licznik energii 3-Fazowy 5/60A 230V RS485
Licznik energii 3-Fazowy 5/60A 230V RS485
Licznik energii 3-Fazowy 5/60A 230V RS485
Licznik energii 3-Fazowy 5/60A 230V RS485

Licznik energii 3-Fazowy 5/60A 230V RS485

RS-485 MODBUS wyświetlacz LCD

1 dzień
2018-03-27
774,90 zł

(774,90 zł szt.)

Brutto
Ilość

Indeks: LE-03MP

Z analizą parametrów sieci. Zdalny odczyt. Trójfazowy. Port RS-485 + Modbus RTU.

LE-03MP jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego, trójfazowego w układzie bezpośrednim.

Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485.

Typ trójfazowy
Porty RS-485
Protokół komunikacyjny MODBUS RTU
Napięcie odniesienia 3 x 400 V
Prąd bazowy 5 A
Prąd maksymalny 60 A
Minimalny prąd mierzony 0,02 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1
Pobór własny licznika 10 VA; 1,5 W
Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh
Stała licznika (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh
Sygnalizacja sczytywania 2 x LED czerwona
Stała licznika kvarh (1,25 varh/imp) 800 imp/kvarh
Wyjście impulsowe kWh/kvarh otwarty kolektor
Napięcie podłączenia kWh/kvarh maks. 30 V DC
Prąd podłączenia kWh/kvarh maks. 27 mA
Stała kWh/kvarh (1,25Wh/imp) 800imp/kWh
Czas impulsu kWh/kvarh 10 ms
Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm²
Temperatura pracy -20÷55°C
Wymiary 7 modułów (122 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20

Mierzone wartości

Energia czynna  - AE+ [kWh]    Moce czynne  faz L1, L2, L3 -  P1, P2, P3 [kW]
Energia bierna  - RE+ [kvarh]    Moc czynna  układu L1+L2+L3  -  P [kW]
Napięcia fazowe  - U1, U2, U3 [V]    Moce bierne  faz L1, L2, L3 -  Q1, Q2, Q3 [kvar]
Prądy fazowe  -  I1, I2, I3 [A]    Moc bierna układu L1+L2+L3  -  Q [kvar]
Współczynniki mocy  cosφ L1, L2, L3    Częstotliwość  -  F [Hz]
(20 parametrów)
  

Funkcje

* Wewnętrzny przekaźnik załączający obwody faz L1, L2, L3
* Zdalne sterowanie przekaźnikiem ON/OFF
* Zabezpieczenie nadprądowe -  nastawa wartości granicznej obciążenia
* Energia prepaid (przedpłata) - wartość energii czynnej, przy której licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik.
* Praca automatyczna - aktywacja zabezpieczenia nadprądowego i funkcji prepaid.
* Status - aktualny stan przekaźnika [on/off]
   

Działanie

Wskaźnik LE pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia dokonuje precyzyjnego pomiaru ilości pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest poprzez miganie diod LED: dla energii czynnej "800 i/kWh"; dla energii biernej "800 i/kvar". Dodatkowo wskaźnik dokonuje pomiaru parametrów sieci zasilającej. Wartości wskazywane są cyklicznie na wyświetlaczu LCD. Zmiana parametru następuje samoczynnie co 3 s. Istnieje możliwość ręcznego przełączania pomiędzy kolejnymi parametrami za pomocą przycisku umiejscowionego na czole wskaźnika. Wyświetlacz pracuje tylko przy załączonym zasilaniu wskaźnika.
Wskaźnik posiada wewnętrzny przekaźnik załączający obwody faz L1, L2, i L3. Istnieje możliwość ręcznego sterowania przekaźnikiem (ON/OFF).
Wskaźnik posiada programową funkcję zabezpieczenia nadprądowego. Po przekroczeniu  wartości granicznej obciążenia następuje otwarcie wewnętrznego przekaźnika na 5 min. Po tym czasie przekaźnik jest zamykany, a  pomiar jest powtarzany.
Energia prepaid, czyli funkcja przedpłaty to ustawiana wartość przyrostu energii czynnej do wykorzystania, po przekroczeniu którego licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik.
Praca automatyczna to tryb pracy, w którym aktywne są funkcje automatycznego wyłączenia przekaźnika po przekroczeniu ustawionego prądu nadmiarowego oraz włączenie funkcji prepaid.
Aktualny stan przekaźnika (ON/OFF) sygnalizowany jest na wyświetlaczu LCD oraz jako odpowiednia wartość rejestru modbus.
Odczytu wszystkich mierzonych wartości oraz nastaw parametrów funkcji dokonujemy za pomocą protokołu Modbus RTU.
Komunikacja ze wskaźnikiem pracującym jako urządzenia typu SLAVE odbywa się zgodnie ze standardem Modbus RTU przez port szeregowy RS-485. Odczytane wartości rejestrów, po przeliczeniu dają wyniki zgodne ze wskazaniami na wyświetlaczu wskaźnika. Każdy ze wskaźników identyfikowany jest poprzez unikalny adres nadawany przez użytkownika.
Funkcja IrDA (transmisja danych w podczerwieni) w obecnej wersji programowej jest nieaktywna.


 

Program serwisowy

LE Config

Program umożliwia testowy odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów licznika.

Komunikacja PC-LE za pomocą konwertera USB WE-1800-BT

MeternetPRO

Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołem Modbus RTU. Aplikacja  jest integralną częścią programu Excel. Odczytane dane przedstawiane są w tabeli programu. Dane można dowolnie kształtować zgodnie z programowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami a aplikacją realizowana jest po sieci RS-485 lub sieci lokalnej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci lokalnej. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją web'ową (stroną internetową). Dostęp do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej lub innych rejestrowanych wartości narastających, np. zużycia wody, ciepła, itp. Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (przedziałach czasowych). Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Moduł pozwala na tworzenie wielu indywidualnych i równolegle pracujących raportów.

LE-03MP Consol

Program LE-03MP Consol umożliwia zdalny odczyt wskazań oraz ustawianie wartości prepaid (przedpłata) w licznikach LE-03MP [trójfazowy, pomiar bezpośredni 3x60A]. Maksymalna liczba obsługiwanych liczników w sieci: 247.
Funkcja "przedpłaty" umożliwia ustawienie wartości poboru energii elektrycznej do wykorzystania, po przekroczeniu którego licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik i uniemożliwia dalszy pobór.    

 

Typ licznika
3-fazowy
Zgodny z MID
NIE
Nowy produkt